Preambulum

E-közbringa rendszer kialakítása Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén - I. ütem” című, KÖZOP- 5.5.0-09-2015-0007 TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00001 azonosító számú projekt. A PÉCSIKE Közösségi Bérkerékpár Rendszer egy új közlekedési lehetőség Pécsett. Az egyedi, erre a célra tervezett kerékpárok az egységes formavilágú állomásokból kölcsönözhetőek, majd használat után a dokkolóban leadhatóak. A rendszer nem egy átlagos kerékpárkölcsönző, hanem a közösségi közlekedés egyik új formája, melynek célja, hogy segítse az emberek városon belüli kényelmes, gyors közlekedését.

A PÉCSIKE rendszer keretein belül 7 állomáson (helyszínek a www.pecsike.hu weboldalon) összesen  70 kerékpár áll rendelkezésre. Az állomásokon található dokkolók össze vannak kötve az adott kölcsönzési terminállal.

A bérkerékpárok kölcsönzésére a rendszeres Használatba vevőknek a PÉCSIKE kártya, alkalmi Használatba vevőknek regisztráció után e-mail-ben kapott pin kód segítségével van lehetősége. 

A regisztráció és jegyvásárlás után, a kölcsönzésre az e-mail-ben kapott pin kód segítségével a kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál van lehetőség.

A kerékpárok minden év március 1-jétől november 30-ig a nap 24 órájában kölcsönözhetők.

Amennyiben a PÉCSIKE rendszerben már érvényes regisztrációval rendelkezik, abban az esetben az itt felsorolt rendszerek online felületén is regisztrációval bír: BabiBike, EgerBringa, GyőrBike, KombiBike, MariaValeriaBike, Vbike. Azonban a PÉCSIKE rendszerhez tartozó érvényes jegy vagy bérlet nem használható a felsorolt további rendszerek esetében. Az egyes rendszerek használatához az adott területhez tartozó jegy vagy bérlet megváltására van szükség.

 

A PÉCSIKE kártya egy egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya („smart-kártya”), mely egy időben, egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel használóját. Egy hónap, vagy fél év vagy egy év (9 hónap) érvényességi időre szóló kártya a Pécs Pont kártyaértékesítő helyen (Pécs, Széchenyi tér 1. nyitva tartás 2020. október 1-től: H-P 9:00-17:00, SZO-V zárva) és a BIOKOM Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (Pécs, Siklósi út 52. nyitva tartás 2019. július 8-ától: H 8:00-18:00, K-CS 8:00-16:00, P 8:00-14:00, SZO-V zárva) kártya bérleti díj, a használatra vonatkozó bérleti szerződés megkötése, bérlet vásárlása és minimum összeg feltöltése ellenében szerezhető be. A kártyával a Pécsi Kerékpár Rendszer egyedi megjelenésű, PÉCSIKE jelölésű kerékpárjait közvetlenül a dokkolóknál van lehetőség kölcsönözni, ahol egy PÉCSIKE feliratú kártyaolvasóval bonyolítható le a kölcsönzés menete.

Az alkalmi Használatba vevőknek a Pécsi Kerékpár Rendszer használatához a www.pecsike.hu honlapon, a regisztrációs lehetőséggel rendelkező PÉCSIKE kölcsönző állomásoknál vagy a kártyaértékesítő helyeken és az ügyfélszolgálaton regisztrálniuk kell. A regisztráció és jegyvásárlás után, a kölcsönzésre az sms-ben kapott pin kód segítségével a kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál van lehetőség.

A bérkerékpárok elektronikusan vezérelt lakatokkal vannak a dokkolókhoz lezárva. A dokkoló állomásokon kamerás megfigyelő rendszerek működnek.

A vezérlési rendszer ismeri minden leparkolt és kölcsönözhető bérkerékpár pontos helyét, így ennek megfelelően optimalizálható a kerékpárok mennyisége az egyes állomásokon.

A PÉCSIKE Közösségi Bérkerékpár Rendszer Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában van, a PÉCSIKE rendszer üzemeltetője a BIOKOM Nonprofit Kft.

A  jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák azon feltételeket, amelyekkel a Pécsi Kerékpár Rendszer igénybe vehető. Az ÁSZF valamennyi a Pécsi Kerékpár Rendszert használó, használatba vevő által a PÉCSIKE Rendszer üzemeltetőjével kötött, a PÉCSIKE kártya és bérkerékpár használatára vonatkozó szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az ÁSZF-et a Használatba vevő a Pécsi Kerékpár Rendszeren történő regisztrációval, illetve a PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja. 

 • A call center elérhetősége: 06 72 502 101
 • A honlap címe: www.pecsike.hu

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen ÁSZF-ben használt alábbi fogalmak az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

 1. Dokkoló: a Kölcsönző állomásokon található, a PÉCSIKE kerékpár rögzítéséért felelős szerkezet. Elemei a TAG olvasó, a kártyaolvasó, a zár és két darab nagy teljesítményű led fényforrás.
 2. PÉCSIKE kerékpár: olyan egyedi tervezésű kerékpár, amelynek minden eleme egyedi speciális eszközzel szedhető szét. Váza és alkatrészei nem szabványosak, ülése nem emelhető ki. Nagy felületű első és hátsó sárvédővel, elöl elhelyezett csomagtartóval, reflektoros fényvisszaverő csíkkal ellátott abronccsal, valamint az első agyába szerelt dinamóval rendelkezik, amely állandó világítást biztosít.
 3. Használatba vevő: az a természetes vagy jogi személy, aki a PÉCSIKE kártya határozott időre szóló használatára szerződést köt, vagy alkalmi Használatba vevőként regisztrál, és a pozitív egyenleggel rendelkező PÉCSIKE kártya, illetve az e-mail üzenetben kapott pin kód és a megvásárolt jegy birtokában jogosulttá válik a jelen ÁSZF szerint a PÉCSIKE kerékpár használatára.
 4. PÉCSIKE kártya: a kártyaértékesítő helyeken és a központi ügyfélszolgálati irodában határozott időre, fél vagy egy évre használatba vehető RFID kártya.
 5. Kölcsönzés: a PÉCSIKE kerékpár használata a Használatba vevő által, az ÁSZF-ben meghatározott időtartamban és meghatározott módon történik.
 6. Kölcsönző állomás: Pécs Város közigazgatási területén belül található, a PÉCSIKE kerékpár kölcsönzésére szolgáló hely, amely egy Vezérlő oszlopból, meghatározott számú Dokkolóból és meghatározott számú PÉCSIKE kerékpárból áll.
 7. Diszpécser központ/call center: a Használatba vevők, érdeklődődők által hívható központ, ahol a diszpécserek tájékoztatást adnak a Rendszer működéséről, regisztrálják a felmerült hibákat, észrevételeket, gondoskodnak a műszaki problémák, egyéb hibák elhárításáról.
 8. Központi ügyfélszolgálati iroda: a Használatba vevő a PÉCSIKE kártyára vonatkozó PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megkötheti, a PÉCSIKE kártyát a PÉCSIKE kerékpár kölcsönzéséhez beszerezheti, a kártyára a kívánt összeget feltöltheti, ÁFA-s számlát igényelhet, pótolhatja elvesztett, sérült kártyáját, személyesen tehet hibabejelentést, és teljes körű ügyintézést végezhet. Koordinálja a kártyaértékesítő helyek munkáját.

  Az iroda címe és nyitva tartása, és elérhetőségei:

  Cím: 7632, Pécs, Siklósi út 52.

  Tel.: 06 72 502 101

  E-mail: pecsike@pecsike.hu

  Nyitva tartás 2021. július 1-től:

  Hétfő – csütörtök: 8.00 – 16.00. Péntek: 8.00 – 14.00.

 9. Kártyaértékesítő helyek: szerződött partnerek, ahol a Használatba vevő a PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megkötheti, a PÉCSIKE kártyát (mRFID kártyát), illetve a PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést a PÉCSIKE kerékpár kölcsönzéséhez beszerezheti, a PÉCSIKE kártyára a kívánt összeget feltöltheti.

A Kártyaértékesítő helyek aktuális listája, címei és nyitva tartásuk a www.pecsike.hu honlapon érhető el.

   10. Vezérlő oszlop: a PÉCSIKE kártya leolvasására, illetve az e-mail üzenetben kapott pin-kóddal történő kölcsönzésre szolgáló, az állomással összekötött eszköz, amelynek részei a vezérlő számítógép, a kártya-olvasó rendszer, a monitor és az irányító billentyűzet. A regisztrációs lehetőséggel rendelkező kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál lehetőség van regisztrációra.

 1. Üzemeltető: a  PÉCSIKE Rendszer üzemeltetője az BIOKOM Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-062862, székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52., adószám: 11014959-2-02).

 2. Rendszer: PÉCSIKE közbringa rendszer kialakítása Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén - I. ütem” című, TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében megvalósult közösségi Pécsi Közösségi Bérkerékpár Rendszer.   
 • Jegy: A PÉCSIKE kártya nélkül, regisztráció után a kerékpárkölcsönzéshez a Rendszerhez való hozzáférést biztosító összeg
 • Bérlet: A PÉCSIKE kártya használatához a Rendszerhez való hozzáférést biztosító és a kölcsönzési díj fedezésére szolgáló összeg

14. PÉCSIKE  Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés: az Üzemeltető és a Használatba vevő között létrejövő eseti vagy tartós jellegű, a PÉCSIKE kerékpár és a PÉCSIKE kártya használatára vonatkozó szerződés, amelynek hatálya alatt a Használatba vevő jogosult a PÉCSIKE kerékpárt használni. A PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés létrejöhet alkalmi Használatba vevő esetén regisztráció és a használatra feljogosító jegy megvásárlásával, rendszeres Használatba vevők esetén a PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés Kártyaértékesítési helyeken vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában történő megkötésével.

15. Weboldal: az Üzemeltető által üzemeltetett www.pecsike.hu internetes honlap.

II. Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Pécs város közigazgatási határán belül az Üzemeltető által nyújtott, a Rendszerrel kapcsolatos valamennyi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található tájékoztatóban található.

A Rendszer használatára vonatkozó PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésére 14 éven aluli személy nem jogosult. Az Üzemeltető a 14. életévét betöltött természetes személy vonatkozásában a PÉCSIKE kerékpár igénybevételére vonatkozó szerződéseket a Ptk. 2:12.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti, a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekinti, és ezeknek a szerződéseknek a megkötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulását nem követeli meg.

A PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével a Használatba vevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF rendelkezései a Használatba vevő és az Üzemeltető között létrejövő PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződésre külön írásbeli kikötés nélkül is kötelezőek.

A Rendszer tárgyév december 01. napjától a következő év február 28. (29.) napjáig szünetel (üzemszünet). A megváltott bérletek kizárólag az üzemeltetési időszakban használhatók, a megváltott bérletek érvényessége az üzemeltetési időszakra (március 1-től november 30-ig) vonatkozik.

A jelen ÁSZF 2019. július 2. napjától, határozatlan időre hatályos. Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et és annak mellékleteit bármikor módosítani, a módosítások a módosításkor érvényben és hatályban lévő PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződésekre is kiterjednek. Az esetleges módosítás a Weboldalon található Hirdetmények alatt annak hatályba lépését megelőző 10 nappal kerül közzétételre, majd ezt követően az Információ/Szerződések alatt történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a Használatba vevő az ÁSZF módosuló feltételeit nem kívánja magára nézve tudomásul venni, abban az esetben jogosult az ÁSZF módosításának Hirdetmények alatt történő közzétételétől számított 10 napon belül az általa megkötött PÉCSIKE és Kerékpár Bérleti Szerződés(ek)et azonnali hatályú írásbeli felmondással megszüntetni. A megszüntetés abban az esetben tekinthető hatályosnak, amennyiben az ÁSZF felmondás indokaként szolgáló módosításának hatályba lépésének napjától számított 10 napon belül a Használatba vevő PÉCSIKE Kártyáját az Üzemeltető részére a Központi ügyfélszolgálati irodában vagy valamely Kártyaértékesítő helyen visszaadja. A PÉCSIKE Kártya visszaadásának elmulasztása a felmondást hatálytalanná és érvénytelenné teszi.

Azon kérdésekben, melyet az ÁSZF, illetve a PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés nem szabályoz, a Magyarországon mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok irányadóak. Az ÁSZF-re és a PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződésre a magyar jog irányadó.

III. Kerékpár kölcsönzési lehetőségek / PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződések

A PÉCSIKE kerékpár igénybevételére jogosító PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megköthető tartós vagy eseti jelleggel. Mind a tartós, mind az eseti jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével az ilyen szerződéssel rendelkező Használatba vevő jogot szerez arra, hogy a PÉCSIKE kerékpárt bármikor igénybe vehesse annak üzemidejében.

III.1. Rendszeres Használatba vevők számára /  Tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés

A tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötése és aláírása minden esetben személyesen, a Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítési helyeken történik. A tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötését követően az Üzemeltető a szerződést kötő Használatba vevő részére PÉCSIKE kártyát bocsát ki. A PÉCSIKE kártya kiváltása csak tartós jellegű PÉCSIKE Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés útján lehetséges. A tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés időtartama (hatálya) megegyezik a megvásárolt PÉCSIKE bérlet érvényességi idejével. A megvásárolt PÉCSIKE bérlet érvényességi idejének lejártát követően a Használatba vevő új bérletet kizárólag Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítési helyen tud vásárolni, amely új tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével és aláírásával jár.

Egy adott, 18 éven felüli természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb négy hatályos tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezhet. Egy adott természetes személy egy hatályos tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes PÉCSIKE kártyával rendelkezhet, és ennek megfelelően 18 éven felüli természetes személy Használatba vevő egyidejűleg négy PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel, négy PÉCSIKE kártyával rendelkezhet és egyidejűleg legfeljebb négy PÉCSIKE kerékpárt kölcsönözhet.

14 éven felüli, pécsi tanintézményű diákigazolvánnyal rendelkező diákok valamint TÜKE kártyával rendelkezők kedvezményes árú bérletet vásárolhatnak.

Egy adott, 18 éven aluli természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb egy hatályos tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezhet.

Egy adott, 18 éven aluli természetes személy egy hatályos tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes PÉCSIKE kártyával rendelkezhet, és ennek megfelelően 18 éven aluli természetes személy Használatba vevő egyidejűleg egy PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel, és egy PÉCSIKE kártyával rendelkezhet és egyidejűleg legfeljebb egy  kerékpárt kölcsönözhet.

Egy adott nem természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb tíz hatályos tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezhet. Egy adott nem természetes személy egy hatályos tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes PÉCSIKE kártyával rendelkezhet. Tíz PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felett, illetve PÉCSIKE kártyára vonatkozó igény esetén a nem természetes személy kérelmét az Üzemeltető hagyja jóvá előzetesen, és engedélyezi a nem természetes személlyel történő PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötését.

A tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötéséhez az Üzemeltető a szerződéskötéskor az alábbi adatokat kéri a tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megkötni kívánó természetes személy Használatba vevőtől:

 • név, születési név
 • állampolgárság,
 • a magyarországi lakóhely címe vagy lakóhely és tartózkodási hely (mindkettő megléte esetén)
 • személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma
 • születési hely, idő
 • anyja neve
 • mobiltelefonszám
 • e-mail cím

A fenti adatok igazolására magyar állampolgár esetén érvényes magyar személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, kártya formátumú jogosítvány vagy útlevél), külföldi állampolgár esetében érvényes személyazonosító okmány, a lakóhely vagy lakóhely és tartózkodási hely egyidejű igazolása céljára pedig – magyar és külföldi állampolgárok esetében egyaránt – a magyar hatóságok által kiállított érvényes lakcímkártya szükséges. A Használatba vevő az adatai változása esetén 5 napon belül köteles az Üzemeltetőt értesíteni és a változást alátámasztó dokumentumokat az Üzemeltető részére bemutatni a Kártyaértékesítő helyen vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában.

A kedvezményes bérlet vásárlásához vagy érvényes pécsi tanintézményű diákigazolvány vagy TÜKE kártya felmutatása szükséges.

A nem természetes személy,intézmény, civil szervezet) Használatba vevő, amennyiben Magyarországon nyilvántartásba vételre került, abban az esetben a hatályos cégkivonatával vagy nyilvántartásba vételét igazoló egyéb okirattal és képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányával (aláírás-mintájával); amennyiben Magyarországon nyilvántartásba vételre nem került, abban az esetben a külföldön történt nyilvántartásba vételét, valamint képviseletre jogosultjának képviseleti jogosultságát igazoló okirattal köthet tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést. A megjelent cégjegyzésre jogosult képviselő a saját személyazonosságát a szerződéskötés előtt a természetes személyekre vonatkozó szabályok szerint igazolni köteles. A cégjegyzésre jogosult helyett eljárhat meghatalmazott is, amely esetben a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell mind a képviseletre jogosult, mind a meghatalmazott fentiekben felsorolt személyes adatait.

A PÉCSIKE kártya az azt jogszerűen használó személyt feljogosítja a PÉCSIKE kerékpár gyűjtőállomásain található kerékpárok használatára.

A PÉCSIKE kerékpár kártya alapján természetes személy Használatba vevő esetén kizárólag azon személy jogosult a PÉCSIKE kártya használatára, akinek a részére az adott PÉCSIKE kártya kibocsátásra került. Amennyiben a Használatba vevő másra átruházza a részére kibocsátott PÉCSIKE kártyát vagy azonosítóját és PIN kódját, a PÉCSIKE kártyát vagy azonosítóját és PIN kódját utóbb ténylegesen használó bármely harmadik személy tevékenységéért, az általa esetlegesen okozott károkért az Üzemeltetővel szemben az a Használatba vevő felelős, akinek a részére a PÉCSIKE kártya ki lett bocsátva. Az Üzemeltető a PÉCSIKE kártya használatával kötött PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéseket minden esetben úgy tekinti, hogy a PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéseket az a Használatba vevő kötötte, akinek a részére az adott PÉCSIKE kártya ki lett bocsátva.

A nem természetes személy Használatba vevő a részére kiállított kártyákat az általa meghatározott természetes személyek részére adhatja át, használat céljából. A nem természetes személy Használatba vevő felel az Üzemeltetővel szemben mindazon személyek tevékenységéért, valamint az általuk okozott károkért, akiknek a PÉCSIKE kártyákat használat céljából átadta.

A Használatba vevő a részére kiállított PÉCSIKE kártyán található egyenleget sem részben, sem egészben nem viheti át másik Használatba vevő részére kiállított kártyára. A PÉCSIKE kártyához kapcsolódó egyenleg maximális összegét a Weboldalon található tájékoztató tartalmazza. Az egyenlegfeltöltések száma nem korlátozott, az összege az egyenleg maximum mértékében korlátozott.

 

III.1.1. A PÉCSIKE kártya

A PÉCSIKE kártya egy egyedi azonosítóval ellátott műanyag kártya, mely egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel a kártya használóját.

PÉCSIKE kártyát igényelni a PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével, az éves vagy fél éves bérlet és a PÉCSIKE kártya díjának megfizetésével, illetve a minimum összeg feltöltésével a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában lehetséges, melyek címei a vezérlő oszlopok képernyőin a „Kártyaértékesítő helyek” menüpont alatt jelöltek, illetve a Weboldalon érhetők el.

A PÉCSIKE kártya érvényességi ideje megegyezik a tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés lejárati idejével. A PÉCSIKE kártya lejárati ideje a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában új bérlet megvásárlásával meghosszabbítható.

Ha a Használatba vevő a részére kiállított PÉCSIKE kártyát elveszti, megrongálja vagy más módon használhatatlanná teszi, illetve az használhatatlanná válik, új PÉCSIKE kártyát csak hatályos vagy újonnan megkötött, tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján igényelhet. A Használatba vevő felelős a részére kiállított PÉCSIKE kártyáért és annak szerződésszerű használatáért. A PÉCSIKE kártya elvesztéséből és annak nem szerződésszerű (visszaélésszerű) felhasználásából eredő károkért az a Használatba vevő felel, akinek a részére az adott PÉCSIKE kártya ki lett állítva. A Használatba vevő köteles a részére kiállított PÉCSIKE kártya elvesztését, megsemmisülését vagy megrongálódását az Üzemeltető felé az észleléstől számított legfeljebb 1 (egy) munkanapon belül jelezni, személyesen a Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítő helyen vagy telefonon a call centeren keresztül.

 

III.1.2. Bérlet és kártya díj

A PÉCSIKE kártya használatához a Rendszerhez való hozzáférést biztosító fél éves vagy éves vagy havi bérlet vásárlása szükséges. A bérlet díja és a PÉCSIKE kártya díja a Weboldalon kerül feltűntetésre.

A bérletek a PÉCSIKE kártyaigényléssel, illetve a PÉCSIKE kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a Kártyaértékesítő helyen, új PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével egyidejűleg.

Ezen felül a PÉCSIKE kártya kiváltásakor minimum 2.000,- Ft- összeget fel kell tölteni minden egyes kiváltott PÉCSIKE kártyára. A feltöltött összeg a bérlet, illetve a bérlet lejárta után egy hónapon belül vásárolt újabb bérlet érvényességének ideje alatt használható fel. A bérlet lejárta utáni egy hónapon belül a fel nem használt összeget a Kártyaértékesítő helyeken visszafizetjük, e határidő lejártát követően az Üzemeltető visszatérítésre nem köteles. A PÉCSIKE kerékpár kölcsönzésének díja a feltöltött pénzösszegből kerül levonásra. Amennyiben a Használatba vevő egyenlege nulla lesz vagy mínuszba megy, vagy a PÉCSIKE kártya érvényessége lejár, a PÉCSIKE kerékpár használatára vonatkozó jogosultsága a Használatba vevőnek megszűnik. Ebben az esetben a Dokkoló szaggatott csipogó hangjelzést ad. A PÉCSIKE kártya újbóli feltöltésekor a mínusz egyenleget rendezni kell, majd ismét minimum 2.000,- Ft-tal fel kell tölteni. A PÉCSIKE kártya feltöltésére a Kártyaértékesítő helyen és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában, a Weboldalon, vagy a telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező kölcsönző állomásoknál van lehetőség.

III.1.3. Kölcsönzés díja

Minden megkezdett, új kölcsönzés első fél órája a megvásárolt, érvényes bérlettel ingyenes. Az első fél óra után minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül. A kölcsönzés díja a Weboldalon kerül feltűntetésre.

A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet.

 

III.1.4. Kölcsönzés PÉCSIKE kártyával

A PÉCSIKE kártyával a Használatba vevő közvetlenül a Dokkolónál tudja a kölcsönzést megkezdeni. A PÉCSIKE kerékpár használatbavételéhez érintsük kártyánkat a dokkolón található kártya olvasóhoz. Ezután hang és villogó fényjelzést kapunk, majd a kerékpárt rögzítő zár kinyílik. A fényjelzés 20 mp-en keresztül villog, mely idő alatt a kerékpár kiemelhető. Ha ez nem történik meg, a zár visszazár. A kölcsönzés megkezdése után 2 percünk van a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére. Ezután a kölcsönzési díj számítása elkezdődik. Ha esetleg hibát észlel a kerékpáron (vandalizmus, defekt, törések stb.) az visszahelyezhető a dokkolóba térítésmentesen, az előbb említett 2 percen belül. A hibás kerékpárról vagy dokkolóról jelzést adhat le közvetlenül a vezérlőoszlopnál.

 

Mit tudok a vezérlő oszlopon csinálni a PÉCSIKE kártyával?

 • Egyenleg és mozgástörténet lekérdezés:

Lekérdezhetjük aktuális egyenlegünket, láthatjuk kártyánk érvényességi idejét, a legutóbbi négy utazásunk adatait, valamint hogy milyen kódú kerékpárt kölcsönöztünk ki.

 • Hibajelzés:

Ha egy hibás dokkolóval vagy kerékpárral találkozunk riasztást adhatunk le róla.

További lehetőségek telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező PÉCSIKE kölcsönző állomásokon:

 • Kártya egyenleg feltöltés:

Bankkártyánkról előre meghatározott összegekkel feltölthetjük PÉCSIKE kártyánk egyenlegét.

III.2. Alkalmi Használatba vevők számára / Eseti jellegű PÉCSIKE és Kerékpár Bérleti Szerződés

Eseti jellegű PÉCSIKE Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésére olyan 14. életévüket betöltött természetes személyek jogosultak, akik tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel nem rendelkeznek. Nem természetes személy eseti jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést nem köthet. A PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötéséhez a Használatba vevőnek bankkártyával és mobiltelefonnal kell rendelkeznie. A bankkártyán legalább a letét összegének megfelelő összegnek rendelkezésre kell állnia.

Eseti jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés a Weboldalon vagy az erre alkalmas az Ügyfélszolgálaton vagy telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál köthető meg.

Az eseti jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés hatálya a kiválasztott Jegy időtartamára szól. Amennyiben egy adott bankkártyával a Használatba vevő több eseti jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést kíván kötni, a letét összege a bankkártyán minden egyes PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel összefüggésben egyenként befoglalásra kerül. A PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötése vonatkozásában az Üzemeltetővel szerződő félnek a használt bankkártya tulajdonosa minősül. Az Üzemeltető nem vizsgálja a használt bankkártya használatának jogszerűségét, ebből eredően az Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Az ilyen szerződések jogszerűen megkötöttnek tekintendők, a szerződések teljesítése ellenében fizetendő díjakat az Üzemeltető a Használatba vevő bankkártyán a befoglalt összegből levonja

III.2.1. Regisztráció

A PÉCSIKE rendszer használatához regisztráció szükséges, mely a www.pecsike.hu oldalon és a regisztrációs lehetőséggel rendelkező PÉCSIKE kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál vagy a kártyaértékesítő helyen és ügyfélszolgálaton végezhető el. Ezen PÉCSIKE kölcsönző állomásokat megtalálja a vezérlő oszlop „Kölcsönző állomások” menüpontja alatt, illetve a Weboldalon.

A regisztráció során megadott mobilszámra 8 számjegyű PIN kódot küldünk SMS-ben, mely a továbbiakban a Használatba vevő azonosítására szolgál.

 

III.2.2. Jegyvásárlás

A regisztráció után a kerékpárkölcsönzéshez a PÉCSIKE rendszerhez való hozzáférést biztosító jegyet kell váltania, melyet szintén megtehet a www.pecsike.hu weboldalon, a telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező PÉCSIKE kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál bankkártya használatával. A jegy az Ön által kiválasztott időtartamig érvényes. Ez az időtartam lehet 24 óra, 72 óra vagy 7 nap. Az érvényes jegy egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel a Használatba vevőt, melynek kölcsönzési időtartama maximálisan 10 óra lehet alkalmanként.

Jegyek ára a Weboldalon található tájékoztatóban kerül feltűntetésre.

Jegyvásárlás esetén a rendszer 8.400 Ft-ot befoglal letétként a Használatba vevő bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét összegéből levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget felszabadítja a Használatba vevő bankszámláján. A letét összege a Használatba vevővel szembeni díjkövetelések (bérleti díj, kártérítési, stb.) megtérítésére szolgál. Amennyiben nem bizonyul elegendőnek ezek megtérítésére, abban az esetben a Használatba vevő a letét által nem fedezett díjkövetelések teljes megtérítéséért is felelősséggel tartozik.

 

III.2.3. Kölcsönzés díja

A kölcsönzés díja a Weboldalon található tájékoztatóban kerül feltűntetésre.

A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet.

 

III.2.4. Kölcsönzés PIN kóddal

Kölcsönzést regisztráció és jegyvásárlás után tudunk kezdeményezni. A „Kölcsönzés PIN kóddal” menüpont kiválasztása után adjuk meg a 8 számjegyből álló kódot, majd ennek elfogadása után adjuk meg a kiválasztott kerékpár sorszámát. Ezt a dokkolóról tudjuk leolvasni. Ezután a kiválasztott dokkoló hang és villogó fényjelzéssel jelzi, hogy a kerékpár kihúzható a dokkolóból. A fényjelzés 20 mp-en keresztül villog, mely idő alatt a kerékpár használatba vehető. Ha ez nem történik meg, a dokkoló visszazárja a kerékpárt. A kölcsönzés megkezdése után 2 percünk van a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére. Ezután a kölcsönzési díj számítása elkezdődik. Ha esetleg hibát észlel a kerékpáron (vandalizmus, defekt, törések stb.), az visszahelyezhető a dokkolóba térítésmentesen az előbb említett 2 percen belül. A hibás kerékpárról vagy dokkolóról jelzést adhat le közvetlenül a vezérlőoszlopnál.

 

Mit tudok még a vezérlő oszlopon csinálni PIN kóddal?

 • Egyenleg és mozgástörténet lekérdezés:

Lekérdezhetjük aktuális egyenlegünket, a legutóbbi négy utazásunk adatait, valamint hogy milyen kódú kerékpárt kölcsönöztünk ki.

 • Hibajelzés:

Ha egy hibás dokkolóval vagy kerékpárral találkozunk riasztást adhatunk le róla.

III.3. Minden Használatba vevő számára

 1. Áramszünet vagy a Kölcsönző állomásokon lévő akkumulátorok meghibásodása/lemerülése esetén a Használatba vevő a Dokkolóból a PÉCSIKE kerékpárt nem tudja kivenni, azonban a Kölcsönzést követően a PÉCSIKE kerékpárt ebben az esetben is vissza tudja helyezni a Dokkolóba. Az Üzemeltető felhívja a Használatba vevők figyelmét arra, hogy amennyiben olyan Dokkolóba kerül a PÉCSIKE kerékpár visszahelyezésre, amely nem működik, abban az esetben a működés helyreállításáig, a hiba elhárításáig a Használatba vevő újabb PÉCSIKE kerékpárt sem a hibás, sem más Dokkolóból nem tud kölcsönözni.
 2. A Kölcsönzést követően a Használatba vevő a PÉCSIKE kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomás üres Dokkolójába visszahelyezheti. A visszahelyezéskor a Dokkolón lévő fényforrások kigyulladnak és 20 másodpercen keresztül villognak, amely jelzi a visszahelyezés megtörténtét. A PÉCSIKE kerékpár Dokkolóba történő visszahelyezése a Kölcsönzés befejező időpontja, amelyet a Dokkoló fejegységébe beszerelt kártyaolvasó rögzít.
 3. Az Üzemeltető szavatol azért, hogy a PÉCSIKE kerékpár műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra és hogy a Kölcsönzés időtartama alatt harmadik személynek a PÉCSIKE kerékpárra nincs olyan joga vagy igénye, amely a Használatba vevőt a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.

III.4. A PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések minden Használatba vevő számára

 1. Az Üzemeltető jogosult a PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést, minden előzetes felszólítás nélkül, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Használatba vevő vagy azon harmadik személy, aki részére a Használatba vevő a PÉCSIKE kártya vagy a PÉCSIKE kerékpár használatát átengedte, a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti. Felmondás esetén a Használatba vevő vagy az általa felhatalmazott, a Rendszert használó személy köteles azonnal a Rendszer használatával felhagyni, a PÉCSIKE kerékpárt valamely Kölcsönző állomáson visszahelyezni és a PÉCSIKE kártyát a Kártyaértékesítő helye valamelyikén vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában leadni. Az Üzemeltető a PÉCSIKE kártya leadásának elmaradása esetén is – a felmondással egyidejűleg – a PÉCSIKE kártyát érvényteleníti. A PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felmondásával egyidejűleg a felmondással érintett PÉCSIKE kártyán található egyenleget az Üzemeltető jogosult megtartani szerződésszegési kötbér jogcímén, annak visszakövetelésére a Használatba vevő nem jogosult. Amennyiben Használatba vevő több PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezik a felmondás időpontjában, az Üzemeltető jogosult valamennyi PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés azonos okból eredően azonnali hatályú felmondással megszűntetni.
 2. A PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felmondása esetén Üzemeltető jogosult arra, hogy a Használatba vevővel újabb PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötését visszautasítsa, amely kizárólag az Üzemeltető egyoldalú döntésétől függ.
 3. A Használatba vevő a tartós jellegű PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést bármikor jogosult egyoldalú, az Üzemeltető részére megküldött írásbeli jognyilatkozattal megszűntetni. A nyilatkozat az Üzemeltető részére eljuttatható postai úton vagy személyesen leadható a Központi Ügyfélszolgálati Irodában. A nyilatkozattal együtt a Használatba vevő köteles a PÉCSIKE kártyát is visszajuttatni az Üzemeltető részére. A jognyilatkozat alapján az Üzemeltető a PÉCSIKE kártyát érvényteleníti, és az azon lévő, fel nem használt összeget 15 (tizenöt) napon belül visszafizeti a Használatba vevő részére. A PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés a PÉCSIKE kártya érvénytelenítésével egyidejűleg szűnik meg.

IV. A PÉCSIKE KERÉKPÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

 1. A PÉCSIKE Kerékpár kölcsönzésének maximális időtartama alkalmanként 10 óra, amely időtartam lejártakor a Használatba vevő köteles a PÉCSIKE kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomásra visszavinni, és ott a Dokkolóhoz visszahelyezni. Amennyiben a Használatba vevő a PÉCSIKE kerékpárt a PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés lejártakor a Kölcsönző állomás hibája miatt nem tudja visszatenni, köteles az Üzemeltetőt erről haladéktalanul telefonon értesíteni és az egyeztetettek szerint eljárni. A maximális időtartamot meghaladó használat esetén a diszpécser központ eltűntnek minősíti a PÉCSIKE Kerékpárt, amely alapján az Üzemeltető jogosult a rendelkezésre álló jogi és egyéb intézkedéseket megtenni, eljárásokat megindítani.
 2. A PÉCSIKE Kerékpár kizárólag Pécs közigazgatási területén belül használható, mely megtekinthető a www.pecsike.hu címen.
 3. A Használatba vevő a PÉCSIKE kerékpárt köteles a dolog rendeltetésének megfelelően, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint használni.
 4. A Használatba vevő köteles a PÉCSIKE Kerékpárt a KRESZ érvényes szabályai szerint, kíméletesen és szakszerűen használni.
 5. A Használatba vevő a PÉCSIKE Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével, és a PÉCSIKE kerékpár tényleges használatbavételével kijelenti, hogy a PÉCSIKE kerékpár használatára egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas, a Kölcsönzés alatt a neki felróható okból bekövetkező esetleges sérülésekért vállalja a felelősséget. A Használatba vevő gondoskodik saját egészségi-, vagyoni- és felelősségbiztosításáról.
 6. Használatba vevő a Kerékpár használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a Kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy Kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.
 7. Használatba vevő köteles a PÉCSIKE kerékpárt lopástól, elvesztéstől, megrongálódástól, megsemmisüléstől továbbá bármilyen más jellegű károsodástól megóvni, valamint ezek elkerülése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárni, a szükséges intézkedéseket megtenni.
 8. A Használatba vevő a PÉCSIKE kerékpáron kerékpáron semmilyen átalakítást, javítást nem végezhet.
 9. Tilos a PÉCSIKE kerékpárt másnak használatra átengedni, kölcsönadni, bérbe adni. A PÉCSIKE kerékpárt kizárólag a Használatba vevő használhatja, kivéve a jogi személy Használatba vevőket, akikre a II.1. pontban rögzített szabályok irányadóak.
 10. A Használatba vevő más utasokat a PÉCSIKE kerékpáron nem szállíthat.
 11. Tilos a PÉCSIKE kerékpárt alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt használni.
 12. A Használatba vevő a PÉCSIKE kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről, így különösen megrongálódásról, lopásról, a Használatba vevő által okozott vagy elszenvedett balesetről köteles a 06 72 502 101  számot, továbbá szükség esetén egyidejűleg a rendőrséget is értesíteni.

V. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS


1. A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a PÉCSIKE Kerékpárt nem az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaknak megfelelően használta, illetve amennyiben a Használati szerződés és az Általános Szerződési Feltételek szerint a Használatba vevőt terhelő kötelezettségeknek nem tett eleget. A Használatba vevő ezen kárfelelőssége teljes körű.
2. Üzemeltető a PÉCSIKE kerékpár nyilvánvaló esetleges sérüléseiért, egyéb károsodásaiért való használói felelősség érvényesítésétől csak abban az esetben tekinthet el, amennyiben a Használatba vevő a PÉCSIKE kerékpár használatának megkezdése előtt a sérüléseket, a károsodást a vezérlőoszlopon vagy a 06 72 502 101  számon bejelenti. Ez a rendelkezés nem zárja ki Üzemeltető azon jogát, hogy a kárt okozó Használatba vevővel szemben igényt érvényesítsen.
3. Üzemeltető a Használatba vevővel szemben polgári jogi és adott esetben büntető jogi igényét a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti.
4. A vagyonvédelem érdekében az állomások folyamatos kamerás megfigyelés alatt állnak, ezen felvételek rongálás, meghibásodás vagy egyéb károkozás esetén felhasználásra kerülnek.


VI. ADATVÉDELEM

1. A kerékpárok GPS jeladóval vannak ellátva. Az üzemeltető jogosult a kerékpárok mozgását nyomon követni az ÁSZF szabályainak betartása és a Rendszer műszaki működésének ellenőrzése érdekében.

2. Az adatkezelési tájékoztató a honlapon, (www.pecsike.hu internetes oldalon) elérhető, amit a Használatba vevő a Használati szerződés megkötésekor megismert, és a Használati szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadott.

3. Tudomásul veszem, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft. (Pécs, Siklósi út 52.) adatkezelő által a pecsike.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Lakcím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


VII. PANASZKEZELÉS


1. A Rendszerrel kapcsolatos panaszokkal a Használatba vevő akár írásban, akár szóban a Központi Ügyfélszolgálati Irodán keresztül fordulhat az Üzemeltetőhöz, annak jelen ÁSZF-ben feltűntetett elérhetőségein.
2. A szóbeli panaszról jegyzőkönyv kerül felvételre.
3. A panaszra az Üzemeltető annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül írásban válaszol.


2020. október 1.
BIOKOM Nonprofit Kft.